Tiệc chia tay Sinh viên Nội trú

15 tháng 12, 2017

Hòa trong không khí chia tay năm học 2016-2017, ngày 15 tháng 06 năm 2017, tại gác 3 Trung tâm DVHTĐT đã diễn ra buổi tiệc chia tay Sinh viên khu Nội trú.

Top