Mau dang ky lop TA mien phi

Ngày đăng: 05/09/2012 16:37:53

topiramat cena

topiramat lijek halsbrandburp.website topiramat fibromyalgie

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                ---------------

 

                                                                      ĐƠN XIN HỌC LỚP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ DÀNH CHO

                                                                                    SINH VIÊN KHÓA 54 Ở KHU NỘI TRÚ

 

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo

 

Tên em là:…………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………..

CMTND: ……………………………………………………………………

Điểm thi đại học:……………………………………………………………

Hiện đang ở nhà: …………………………………………………………..

Đối tượng ưu tiên:…………………………………………………………..

Nguyện vọng học:                                   Lớp 1                         Lớp 2

Em làm đơn này kính mong Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo cho phép em được đăng ký học lớp Tiếng Anh miễn phí dành cho sinh viên khóa 54 ở khu nội trú. Nếu được học lớp Tiếng Anh miễn phí dành cho sinh viên khóa 54 ở khu nội trú, em xin hứa sẽ đi học đầy đủ và cam kết tuân thủ theo mọi nội quy của lớp học.

Em xin chân thành cảm ơn.

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm  2012

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN