Quy trình làm thủ tục vào ở khu nội trú

Ngày đăng: 05/09/2012 16:31:59

bicalutamid orion 50 mg

bicalutamid orion click bicalutamid orion 50 mg

THÔNG BÁO

Quy trình làm thủ tục vào ở khu nội trú

 

Sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học, sinh viên có nhu cầu ở nội trú làm thủ tục theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên thuộc diện chính sách ưu tiên từ 1 đến 6 lấy mẫu đơn đăng ký tại bàn số 1, tự khai và điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo mẫu đơn, dán 02 ảnh vào vị trí theo quy định (phô tô giấy báo nhập học).

Bước 2: Sau khi đã khai đầy đủ các thông tin trên mẫu đơn, sinh viên thuộc diện ưu tiên nộp và nhận kết quả xét duyệt tại Bàn số 2 (phòng 114 nhà 11).

Bước 3: Mang đơn đã xét duyệt, nộp tiền tại phòng 111 nhà 11(Ban TCKT).

Bước 4: Mang đơn đã được xét duyệt, hoá đơn nộp tiền và 01 ảnh 3x4 đến bàn số 3 để làm thẻ ra vào Khu nội trú tạm thời.

Bước 5: Mang đơn đã được xét duyệt, hoá đơn nộp tiền và thẻ ra vào Khu nội trú tạm thời về phòng trực các nhà sinh viên đã được duyệt để được bố trí chỗ ở.