GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng: 06/10/2011 8:55:38

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo thuộc trường đại học kinh tế Quốc dân, được thành lập theo Quyết định số: 1417/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Hiệu trưởng trường đại học kinh tế Quốc dân, tiền thân là Trung tâm Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số: 771/ QĐ-TCCB ngày 11 tháng 10 năm 2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc lĩnh vực phục vụ đào tạo, NCKH và quản lý của trường; được tự chủ về mặt tài chính. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Training Support and services; Viết tắt là: CTSS

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà 11, Trường Đại học KTQD, 207 Giải Phóng, quận Hai Bà trưng , Hà Nội.

Email: dichvu@neu.edu.vn; Website: www.ttdichvu.neu.edu.