CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 06/10/2011 9:1:45

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm

  • Giám đốc: Cấn Anh Tuấn

Đia chỉ: Phòng 112 Nhà 11 KTX Đại học kinh tế Quốc dân

Điện thoại: 0913366736

Email: cananhtuan@neu.edu.vn

            cananhtuan@yahoo.com

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách các công tác: Hành chính- Tổng hợp; tổ chức nhân sự; Tài chính; Cảnh quan, môi trường; Thi đua khen thưởng; Vệ sinh an toàn thực phẩm;Phát triển dịch vụ mới;Chế bản in, photocopy.

  • Phó giám đốc: Ths.Nguyễn Trần Hoà

Địa chỉ : Phòng 109 Nhà 11 KTX Đại học kinh tế Quốc dân

Điện thoại: 0903474499

Email: nthoatct@.neu.edu.vn

           manhthudangyeu@yahoo.com

Phụ trách công tác: Mua sắm và quản lý tài sản, thiết bị, sửa chữa; Quản lý các điểm bán hàng, trông giữ xe; Quản lý CSVC, công tác hậu cần; Quản lý KTX, trực ban, ANTT, ATLĐ,phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; các hoạt động văn hoá thể thao, đoàn thể.

2. Các bộ phận thuộc Trung tâm

  • Văn phòng: Phòng 113 Nhà 11 KTX

- Chánh văn phòng: Phạm Tùng Lâm  ĐT: 0972606268

Email: tunglam.neu@gmail.com

lampt@neu.edu.vn

- Phó chánh văn phòng: Đoàn Anh Tiến    ĐT: 0988522778

Email: tienda@neu.edu.vn

  • Ban Tài chính: Phòng 111 Nhà 11 KTX

        - Trưởng ban: Đặng Thị Phương       ĐT:    01687990978

 

  • Ban Quản lý ký túc xá và nhà khách:

- Trưởng Ban: Dương Đức Loan   ĐT: 0912845129

- Phó ban: Nguyễn Thanh Đề          ĐT:  0912341965

- Phó Ban:  Hoàng Ngọc Hiếu          ĐT: 0903290026